Odasingel90 is een gemeenschapsaccommodatie van en voor alle partijen die gebruik gaan maken van de locatie. De Seniorenvereniging Sittard Stad (SV Sittard Stad) is weliswaar hoofdhuurder van het gebouw, echter het gebouw is bedoeld als een ontmoetingsplek voor alle partijen die activiteiten willen organiseren. Dit gebeurt in principe op “niet commerciële basis” met als doelgroep de bewoners van voornamelijk Sittard. Het is dus een gebouw “van en voor ons allen”.

Sinds begin 2022 trekt SV Sittard Stad gezamenlijk op met Stichting Podium Babel voor de inrichting en beheertaken van Odasingel90. In overleg tussen de partijen Gemeente Sittard-Geleen, SV Sittard Stad en Podium Babel is ervoor gekozen om SV Sittard Stad hoofdhuurder te maken van het pand aan de Odasingel90. 

Alle taken die vallen onder het “Operationeel beheer” van Odasingel90 zullen worden uitgevoerd door een werkgroep met op dit moment nog alleen vrijwilligers van SV Sittard Stad en Stichting Podium Babel. De werkzaamheden van de werkgroep vallen onder de verantwoordelijkheid van SV Sittard Stad.

Het is de bedoeling dat de werkgroep in een regelmatig gebruikersoverleg input krijgt over wensen die leven bij de gebruikers van het gebouw. De resultaten van dit overleg worden waar nodig en mogelijk ingepast in het beleid.  Voor de toekomst is het de wens dat ook andere partijen (huurders) deel kunnen nemen aan de werkgroep.

Hiermee wordt de nieuwe locatie een gemeenschapsaccommodatie niet alleen “voor” maar zeker ook “van” alle partijen die gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.

Het gebouw aan de Odasingel 90 is van origine een oud schoolgebouw en is in de afgelopen periode ingrijpend verbouwd.

Voor de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg zijn i.v.m. de financiering van de renovatie/verbouwing van de locatie Odasingel90, Sittard de volgende uitgangspunten van belang:

  1. Toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een fysieke beperking.

In dit kader zijn de adviezen van Markus Bouwadvies te Maastricht in het renovatieplan verwerkt. De belangrijkste adviezen betreffen: liftinstallatie naar alle verdiepingen, invalidentoiletten op alle verdiepingen, toegankelijkheid van alle ruimten voor mensen met een fysieke beperking.

  1. Duurzaamheid

Er is veel aandacht besteed aan isolatie en niet-fossiele energieopwekking. Het gebouw zal worden voorzien van 50 zonnepanelen waardoor het gebouw hoog zal scoren qua energielabel (naar verwachting het eerste overheidsgebouw in de gemeente met AA+-label). Dit betekent dat de energiekosten laag zullen zijn. Dit biedt een gezonde financiële basis voor alle gebruikers.

  1. Een gemeenschapsvoorziening waarin ontmoeting, verbinding en krachtenbundeling centraal staan

In de nieuwe accommodatie krijgen een groot aantal voorzieningen en verenigingen onderdak. De opzet is dat er laagdrempelige activiteiten en open inloop worden aangeboden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inbreng van alle gebruikers waarbij meer dan voorheen het samen organiseren van activiteiten en verbinding centraal zullen staan.

De verbouw, renovatie en inrichting van het gebouw Odasingel90 is mede mogelijk gemaakt door:

en uiteraard een niet geheel onbelangrijke bijdrage van zowel Stichting Podium Babel alsmede de Seniorenvereniging Sittard Stad.