1. Toegangscriteria. Het SV Sittard Stad gebouw is uitsluitend vrij toegankelijk voor leden van SV Sittard Stad tijdens de gebruikelijke openingstijden. Het gebouw is eveneens vrij toegankelijk voor leden van andere verenigingen die een huurdersovereenkomst hebben met SV Sittard Stad, voor de tijden als zodanig overeengekomen.
 2. Het gebouw (de specifiek daarvoor aangewezen ruimten) is vrij toegankelijk voor alle personen ten tijde van de zogenaamde vrije inloopmomenten. De van toepassing zijnde momenten en tijden zijn aangegeven op de daarvoor bestemde plaatsen.
 3. Het bezit en gebruik van drugs en de handel in drugs zijn niet toegestaan.
 4. Het schenken van alcohol aan personen onder de achttien jaar is niet toegestaan. Ter verificatie van de leeftijd is een barmedewerker gerechtigd een legitimatie te vragen.
 5. Aanwezigen mogen niet dronken zijn of onder invloed zijn van drugs.
 6. Er mogen geen dranken worden meegenomen, zowel van buiten naar binnen en andersom.
 7. Roken in het gebouw is niet toegestaan. Het gebruik van de zogenaamde e-sigaret is in ons gebouw niet toegestaan.
 8. Nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd.
 9. Brandblusapparaten en de “nooduitgang” verlichtingsarmaturen mogen nooit worden afgedekt.
 10. Het gebruik van open vuur, zoals kaarsen, waxinelichtjes en olielampen, is niet toegestaan.
 11. Het gebruik van een friteuse is niet toegestaan.
 12. Sterk alcoholhoudende dranken mogen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, niet worden geschonken.
 13. In het kader van de Drank- en Horecavergunning is in dit gebouw een bestuursreglement van SV Sittard Stad van toepassing. Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar. Dit reglement is van toepassing voor alle gebruikers van dit gebouw en iedereen wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich te houden aan de in dit reglement opgenomen bepalingen.
 14. Bij overtreding van de Drank- en Horecawet is het bestuur gerechtigd de eventuele gevolgen voor de vereniging te verhalen op de veroorzaker.

Datum: 2 maart 2023