De website www.odasingel90.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van ODASINGEL90.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ODASINGEL90.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.  ODASINGEL90 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.  ODASINGEL90 is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.odasingel90.nl zijn geen eigendom van ODASINGEL90. ODASINGEL90 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door ODASINGEL90 worden onderhouden.

Cookieverklaring

Door onze website wordt een cookie geplaatst voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met de organisaties die de gegevens voor ons opslaan. Dit houdt in dat deze organisaties alleen als bewerker optreden bij de verwerking van de gegegevens.

Tevens wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd.

Privacyverklaring

ODASINGEL90 respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. ODASINGEL90 draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

ODASINGEL90 registreert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar huurders:
– naam, postadres en emailadres, banknummer
– vorm van huurovereenkomst en de status van de betalingen
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsberichten, correspondentie of andere door ODASINGEL90 georganiseerde activiteiten en betalingen van de huurbijdragen.

Toegang tot de gegevens hebben alleen de secretaris en de penningmeester van ODASINGEL90. De gegevens worden opgeslagen op adequaat beveiligde systemen. De gegevens worden aan E-Boekhouden ter beschikking gesteld voor de verwerking van facturen. De verantwoordelijke persoon voor de registratie, verwerking en beveiliging van deze gegevens, de functionaris voor de gegevensbescherming (FG), is de secretaris van ODASINGEL90. De gegevens van de leden worden bewaard gedurende de huurovereenkomst, zolang er nog niet betaalde huurbedragen zijn, en gedurende de wettige bewaartermijn van deze gegevens. Huurders hebben recht op inzage van hun gegevens en kunnen verzoeken om directe verwijdering van hun gegevens voorzover dit niet de wettige bewaartermijn schendt. Verwijdering van gegevens houdt tevens in het opzeggen van het huurcontract. Zij kunnen daartoe een mail sturen naar info@odasingel90.nl.